Carl Hanssons erbjuder ett brett kunnande och specialistkompetens inom entreprenad och service.

Vi är organiserade i tre avdelningar – en inriktad på service och två på entreprenader.

Inom entreprenad arbetar vi med medelstora och större projekt. Med vår breda kompetens på tekniksidan är vi mycket starka vid genomförande av totalentreprenader.

Projekteringsledning:

Vi har lång erfarenhet och hög kompetens vad gäller projekteringsledning. Vår teknikavdelning har stor vana att hantera komplexa frågor som ofta dyker upp i samband med projektering av projekt. I många fall kommer vi in i ett tidigt skede och arbetar tillsammans med beställaren i utformningen av den tekniska lösningen.

Entreprenad:

Vi utför en mängd olika entreprenader per år, allt från installation av enskilda värmepumpar till stora komplexa projekt som Stockholm Waterfront och Signalfabriken.

Carl Hanssons har lång erfarenhet av: bostadsprojekt, kontor/lokaler, köpcentrum, offentliga byggnader som sjukhus och skolor samt teknikintensiva projekt som exempelvis simhallar och industriprojekt.

 

Service:

DSC_0330Carl Hanssons har en stor och växande serviceavdelning med självständiga medarbetare som har lång och bred erfarenhet.

Vår kompetens spänner över:

– Serviceuppdrag av alla dess slag
– Serviceavtal
– Stadsgas
– Licenssvetsning (rostfritt, stål, primärvärme)
– Medicinska gaser
– Mindre entreprenader